Diagnostika vad

esná diagnostika vad podkladu i realizovaných povrchových úprav a zjištění příčin vzniku je prvním předpokladem pro návrh správného způsobu jejich odstranění, případně eliminaci technologických chyb při aplikaci materiálů.